Przekształcenia

W naszym biurze rachunkowym, cieszącym się wieloletnim doświadczeniem, stawiamy na unikatowe podejście do każdej inicjatywy związanej z przekształcaniem form prawnych przedsiębiorstw. Oferujemy precyzyjne wyjaśnienie dostępnych opcji zmian oraz przygotowanie wymaganej dokumentacji.

Skontaktuj się z nami

Dzięki kompleksowemu podejściu do świadczonych usług, nasi Klienci są zwolnieni z konieczności bezpośredniego uczestnictwa w procedurze. Wsparcie ekspertów w procesie transformacji firm przyczynia się do zwiększenia wydajności wybranych rozwiązań, co ma bezpośredni wpływ na lepsze dostosowanie pod względem podatkowym, organizacyjnym oraz strukturalnym sposobu zarządzania biznesem.

Zalety przekształcenia spółki z naszą firmą obejmują:

  • możliwość bardziej efektywnego dążenia do celów biznesowych
  • dostęp do opcji nieosiągalnych wcześniej z powodu ograniczeń prawnych
  • zoptymalizowane obciążenia podatkowe
  • idealne zbalansowanie odpowiedzialności majątkowej
  • gwarancja stabilności i pewności wybranej formy operacji biznesowych

Nasza oferta przekształcenia spółki zawiera:

  • konsultacje w celu wybrania najkorzystniejszej formy działalności gospodarczej
  • dostosowanie funkcjonowania spółki lub grupy spółek do celów reorganizacji, takich jak minimalizacja obciążeń podatkowych, odpowiedzialność prawna, przygotowanie do pozyskania finansowania czy wydzielenie działów
  • przygotowanie procesu przekształcenia zgodnie z przepisami antymonopolowymi
  • całościowe przeprowadzenie reorganizacji, w tym wsparcie biegłego rewidenta
  • zarejestrowanie zmian w KRS i wobec innych instytucji

Rozważając zmianę prawnej struktury swojego przedsiębiorstwa, przekształcenie spółki jest zdecydowanie lepszą opcją niż jej likwidacja. Przekształcenia są często inicjowane zmianami w strategii firmy, np. jej rozwojem czy zmianą modelu finansowania.

Zachęcamy do kontaktu z naszym Biurem Rachunkowym ACCOUNTING ADRIAN WIŃSKI, abyśmy mogli ocenić wszystkie za i przeciw oraz doradzić najbardziej odpowiednią formę działalności dla Twojej firmy. 

 

 

 

Czy wiesz że...

Odliczając w tym roku internet od podatku mogłeś zaoszczędzić 250 zł?
Ulga na internet jest jedną z wielu możliwości, jakie oferuje system podatkowy. Odliczając w tym roku internet od podatku, mogłeś zaoszczędzić aż 250 zł. Choć ten fakt może wydawać się zaskakujący, jednak jest doskonałym przykładem, jak wykorzystywanie przysługujących ulg podatkowych może przynieść realne korzyści finansowe. Dzisiaj, gdy internet stał się narzędziem pracy, nauki, a także głównym źródłem rozrywki, możliwość odliczenia jego kosztów od podatku stanowi znaczące wsparcie dla wielu gospodarstw domowych.
Prowadząc Spółkę z o.o. mogłeś odliczyć nawet 10 000 zł podatku?
Czy zdajesz sobie sprawę, że prowadząc spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, miałeś możliwość odliczenia swojego podatku na kwotę nawet 10 tysięcy złotych? To nie wszystko. Wraz z właściwym planowaniem podatkowym i strategią finansową, Twoje przedsiębiorstwo może maksymalizować swoje oszczędności i zyski, przy jednoczesnym minimalizowaniu obciążeń fiskalnych. Przepisy podatkowe oferują szereg ulg i odliczeń, które mogą znacząco wpłynąć na optymalizację podatkową Twojej firmy.
Masz możliwość odliczenia ulgi na działalność badawczo-rozwojową?
Czy wiesz, że masz również możliwość odliczenia ulgi na działalność badawczo-rozwojową, czyli możliwość odliczenia kosztów ponoszonych na badania naukowe i prace rozwojowe? W tym przypadku możliwe jest odliczenia od 10% do nawet 30% ponoszonych kosztów, pod warunkiem, że nie zostały one zwrócone w żadnej innej formie. Ulgi na działalność badawczo-rozwojową nie przysługują przedsiębiorcom, którzy wybrali ryczałt lub kartę podatkową.